۰۵ خرداد ۱۳۹۸
خرداد ۵, ۱۳۹۸

درباره گیاه اكالیپتوس چه می دانید؟

0 دیدگاه

درباره گیاه اكالیپتوس چه می دانید؟

تحقیقات انجام شده بر روی گیاه اكالیپتوس‌ های كشت شده در استان فارس نشان میدهد كه این گیاه خاصیت ضد باكتریایی دارد.به گزارش پارس ناز سید محمود فرش‌پور رضایی مجری این طرح و عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی در گفتگو با فارس گفت: در تحقیقات خود اثرات طبیعی گیاه اكالیپتوس را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

وی افزود: گیاه اكالیپتوس گیاه بومی ایران نیست و زمانی كه وارد ایران شد، در مناطق مختلف كشور كشته شد و توانست با این مناطق سازگاری پیدا كند و در این مناطق رشد كرده است.ما در این تحقیقات ۱۱ گونه از گیاه اكالیپتوس در استان فارس و ۳۲ گونه از استان مازندران را برای انجام مطالعات انتخاب كردیم. وی گفت: در این تحقیقات برگ این گیاه را خشك كردیم و توانستیم اسانس آن را تهیه كنیم و درصد مواد مؤثره این گیاه در این تحقیقات مشخص شد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: ما در این تحقیقات دریافتیم كه گیاه اكالیپتوس كشت شده در استان فارس اثرات ضد باكتریایی دارد و می‌تواند منجر به تولید داروی دامی برای درمان بیماری ورم پستان در دام‌ها شود.